Grafisk konst är en familj med många medlemmar. Allt från den ursprungliga, träsnittet och trägravyren till våra dagars "giclée fine art". Alla med fallande skala av hantverksskicklighet från gravyrens eller mezzotintens enorma arbetsinsats till gicléens fotoreproducerade datorutskrift, jämförbar med forna dagars oljetryck.

Min teknik, etsning, tillkom under 1400-talet och är alltså inte den lättaste av metoderna. I gengäld ger den originalgrafik, d v s den etsade plåten (eller plåtarna, vid färggravyr) är det enda original som finns.

Bland alla symboliska former som finns i mina bilder är spiralen den oftast förekommande. Denna form finns i rituella sammanhang i alla kulturer över hela jorden (utom på Tahiti!) och det finns fog för att gissa att inte vår värld är ensam om den. På olika platser har den laddats med helt olika innehåll, men alltid fascinerat med sin gåtfullhet.

Ta er till vara för det alltför tydliga ty den stilen blir snart utnött - det ligger världar i det mångtydiga!

Karl Kylberg

Jan-Bertil Nordström

grafiker och målare

Ateljé: Vagnhuset, Esarpsvägen 390, Esarp

Telefon: 070-39 39 379

Grafik

etsning med flatbitning


Hem

Om mig

Grafik

Monotypi

Svartvitt

Målning

Glas

Esarp

  Existens i universum